Vrhunski fotografi

Hadži Miodrag Miladinović

Majstor fotografije, EFIAP, član USFSS

Kao majstor fotografije i član Umetničkog saveta Foto-saveza Srbije, znam da samo ljudi sa visokim dostignućima na ovom polju mogu da razumeju moje ideje i realizuju ih, a da je ne moram biti prisutan na licu mesta. Takvi ljudi rade u studiju “Limijerov snop”.

Back to top button